Eriksfält

Forkod
128017
Namn
Eriksfält
Indelning
1969-01-01 utbruten ur Fosie (och Malmö Sankt Johannes).
Län
Skåne
Övrigt
motsvarar det medeltida Malmö övra.
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Eriksfält
Geo-id
128017000
Tid
1969 - 9999
pre
Fosie 128008001
0 - 1968