Fosie

Forkod
128008
Namn
Fosie
Indelning
1969-01-01 utbrutet Eriksfält (delvis) och Kulladal.
Län
Skåne
Pastorat
förr Lockarp, omkring 1622-1938 Fosie och Lockarp, 1939- eget.
Husförhörslängd
(1799), 1813

Administrativ historik

Namn
Fosie
Geo-id
128008001
Tid
0 - 1968
succ
Fosie 128008000
1969 - 9999
succ
Eriksfält 128017000
1969 - 9999
succ
Kulladal 128018000
1969 - 9999
Namn
Fosie
Geo-id
128008000
Tid
1969 - 9999
pre
Fosie 128008001
0 - 1968