Almby

Forkod
188004
Namn
Almby
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Länkar
Örebro Nikolai
Pastorat
-1878 Örebro (se ), 1878- eget.
Husförhörslängd
1765-.

Administrativ historik

Namn
Almby
Geo-id
188004000
Tid
0 - 9999