Örebro Nikolai

Forkod
188001
Namn
Örebro Nikolai
Alias
Nikolai, Örebro, Örebro södra
Indelning
1913-01-01 utbrutet Örebro norra (Olaus Petri).
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Övrigt
födelser vid Örebro lasarett 1905-1912 införda i särskild födelsebok i Landstingets arkiv, Box 1613, 70116 Örebro, födelser vid Syster Elsas
Pastorat
före 1300 Långbro, senare -1878 Örebro, Ånsta, Längbro och Almby, 1878-1902 Örebro, Ånsta och Längbro, 1902-05-01(beslut 1876-02-18)-1912 eget, 1913-1921 Örebro södra och Örebro norra, 1921-05-01- ege
Husförhörslängd
1697-.
Arkiv
från 1841 kyrkobokföringen uppdelad på södra och norra delen.

Administrativ historik

Namn
Örebro
Geo-id
188001001
Tid
0 - 1912
succ
Örebro nikolai 188001002
1913 - 1958
succ
Örebro olaus petri 188002000
1913 - 9999
Namn
Örebro nikolai
Geo-id
188001002
Tid
1913 - 1958
pre
Örebro 188001001
0 - 1912
succ
Örebro nikolai 188001000
1959 - 9999
Namn
Örebro nikolai
Geo-id
188001000
Tid
1959 - 9999
pre
Längbro 188003002
1954 - 1958
pre
Örebro nikolai 188001002
1913 - 1958