Eskilstuna Fors

Forkod
48401
Namn
Eskilstuna Fors
Alias
Fors, Karl Gustafs stad, Tunafors, Västerfors
Indelning
1659 utbrutet Eskilstuna, 193101-01 införlivat Eskilstuna (del av).
Län
Södermanlands
Pastorat
1659-1930 Eskilstuna, 1931-1939 Eskilstuna Fors och Eskilstuna Kloster, 1940- eget.
Husförhörslängd
1779-.
Arkiv
typarkiv, i Eskilstuna Kloster.

Administrativ historik

Namn
Fors
Geo-id
48401001
Tid
0 - 1930
succ
Eskilstuna fors 48401000
1931 - 9999
Namn
Eskilstuna
Geo-id
48401002
Tid
0 - 1930
succ
Eskilstuna fors 48401000
1931 - 9999
succ
Eskilstuna kloster 48402000
1931 - 9999
Namn
Eskilstuna fors
Geo-id
48401000
Tid
1931 - 9999
pre
Fors 48401001
0 - 1930
pre
Eskilstuna 48401002
0 - 1930