Fällfors

Forkod
248208
Namn
Fällfors
Indelning
1913-01-01 utbruten ur Byske.
Län
Västerbottens
Pastorat
Byske.

Administrativ historik

Namn
Fällfors
Geo-id
248208000
Tid
1913 - 9999
pre
Byske 248207001
1838 - 1912