Byske

Forkod
248207
Namn
Byske
Alias
Ytterstfors bruksförsamling
Indelning
1838-05-01 utbruten ur Skellefteå landsförsamling som bruksförsamling, 1913-01-01 utbrutet Fällfors.
Län
Västerbottens
Övrigt
födelser vid Byske sjukstuga införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
-1874 Skellefteå, 1875(beslut 1867-12-20)-1912 eget, 1913- Byske och Fällfors.
Husförhörslängd
1846-.

Administrativ historik

Namn
Byske
Geo-id
248207001
Tid
1838 - 1912
pre
Skellefteå 248204003
1811 - 1837
succ
Fällfors 248208000
1913 - 9999
succ
Byske 248207000
1913 - 9999
Namn
Byske
Geo-id
248207000
Tid
1913 - 9999
pre
Byske 248207001
1838 - 1912