Färlöv

Forkod
118014
Namn
Färlöv
Indelning
före 1707 införlivat Araslöv.
Län
Kristianstads
Pastorat
förr Färlöv, Araslöv och (Norra) Strö, därefter -1961 Färlöv och Norra Strö, 1962- Färlöv, Norra Strö och Önnestad.
Husförhörslängd
(1683), 1771
Arkiv
1823-01-01 brand, delar förstörda.

Administrativ historik

Namn
Färlöv
Geo-id
118014001
Tid
0 - 1706
succ
Färlöv 118014000
1707 - 9999
Namn
Araslöv
Geo-id
118014002
Tid
0 - 1706
Namn
Färlöv
Geo-id
118014000
Tid
1707 - 9999
pre
Färlöv 118014001
0 - 1706