Farsta

Forkod
18025
Namn
Farsta
Indelning
1957 utbruten ur Enskede (och Brännkyrka).
Län
Stockholms
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Farsta
Geo-id
18025000
Tid
1957 - 9999
pre
Enskede 18034001
1931 - 1956