Enskede

Forkod
18034
Namn
Enskede
Indelning
1931-01-01 utbruten ur Brännkyrka, 1957-01-01 utbrutet Farsta och Skarpnäck samt införlivat Årsta därvid upphörda kbfd från Brännkyrka församling.
Län
Stockholms
Pastorat
1931-01-01-1931-04-30 Brännkyrka, 1931-05-01- eget.

Administrativ historik

Namn
Enskede
Geo-id
18034001
Tid
1931 - 1956
pre
Brännkyrka 18021002
1640 - 1930
succ
Enskede 18034000
1957 - 9999
succ
Skarpnäck 18036000
1957 - 9999
succ
Farsta 18025000
1957 - 9999
Namn
Enskede
Geo-id
18034000
Tid
1957 - 9999
pre
Enskede 18034001
1931 - 1956