Fellingsbro

Forkod
188505
Namn
Fellingsbro
Indelning
1922-01-01 (beslut 1908-04-24 och 1920-11-19) utbrutet Fellingsbro norra.
Län
Örebro
-1779 huvuddelen i Närkes och Värmlands län, del (Fellingsbro Västmanlandsfjärding) i Västmanlands län, 1779-1890 Örebro län (och delvis Västmanlands län), 1890-02-21 enligt KBr Västmanlandsfjärdingen
Pastorat
-1921 eget, 1922- Fellingsbro och Fellingsbro norra.
Husförhörslängd
1654-.

Administrativ historik

Namn
Fellingsbro
Geo-id
188505001
Tid
0 - 1921
succ
Fellingsbro 188505000
1922 - 9999
succ
Fellingsbro norra 188506000
1922 - 9999
Namn
Fellingsbro
Geo-id
188505000
Tid
1922 - 9999
pre
Fellingsbro 188505001
0 - 1921