Filborna

Forkod
128317
Namn
Filborna
Indelning
1977-01-01 utbruten ur Helsingborgs Maria.
Län
Skåne
Övrigt
hade en föregångare i Helsingborgs landsförsamling.
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Filborna
Geo-id
128317000
Tid
1977 - 9999