hälsingborg

Forkod
128300
Namn
hälsingborg
Län
Skåne
Länkar
helsingborgs maria

Administrativ historik

Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301004
Tid
0 - 1872
Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301003
Tid
1873 - 1918
Namn
Helsingborgs lands
Geo-id
128301005
Tid
1873 - 1918
Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301001
Tid
1919 - 1926
Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301002
Tid
1927 - 1976
pre
Helsingborgs maria 128301001
1919 - 1926
succ
Helsingborgs maria 128301000
1977 - 9999
succ
Filborna 128317000
1977 - 9999
Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301000
Tid
1977 - 9999