Finnerödja

Forkod
186002
Namn
Finnerödja
Indelning
omkring 1630 utbruten ur Tivedsbodarne (Ramundeboda).
Län
Örebro
-1966 Skaraborgs län, 1967- Örebro län.
Pastorat
-1870 Hova, 1870(beslut 1-854-07-21)-1961 eget, 1962- Finnerödja och Tived.
Husförhörslängd
1793-

Administrativ historik

Namn
Finnerödja
Geo-id
186002000
Tid
1630 - 9999
pre
Ramundeboda 186001001
0 - 1629