Ramundeboda

Forkod
186001
Namn
Ramundeboda
Alias
Bodarne, Tivedsbodarne
Indelning
1587-08-20 utbruten ur Viby (och Hova), omkring 1630 utbrutet Finnerödja.
Län
Örebro
-1779 Närkes och Värmlands län, 1779- Örebro län.
Övrigt
pastoratet handhades i början av 1600-talet av kyrkoherdarna i ursprungsförsamlingarna, men tycks aldrig formellt ha återgått dit.
Pastorat
1587-0820-1968 eget, 1969- Ramundeboda och Skagershult.
Husförhörslängd
1767-

Administrativ historik

Namn
Ramundeboda
Geo-id
186001001
Tid
0 - 1629
succ
Ramundeboda 186001000
1630 - 9999
succ
Finnerödja 186002000
1630 - 9999
Namn
Ramundeboda
Geo-id
186001000
Tid
1630 - 9999
pre
Ramundeboda 186001001
0 - 1629