Förkärla

Forkod
108106
Namn
Förkärla
Indelning
1888-05-01 utbrutet Hasslö.
Län
Blekinge
Pastorat
Listerby.
Husförhörslängd
(1683), 1801-

Administrativ historik

Namn
Förkärla
Geo-id
108106001
Tid
0 - 1887
succ
Hasslö 108019000
1888 - 9999
succ
Förkärla 108106000
1888 - 9999
Namn
Förkärla
Geo-id
108106000
Tid
1888 - 9999
pre
Förkärla 108106001
0 - 1887