Frostviken

Forkod
231305
Namn
Frostviken
Indelning
1842 utbruten ur Föllinge, 1942-01-01 införlivat Frostvikens lappförsamling.
Län
Jämtlands
1864 överfört Granön och Rotnäset från Frostviken i Jämtlands län till Tåsjö i Västernorrlands län.
Övrigt
födelser vid Röda korsets förlossningshem och Gäddede förlossningsrum införda i församlingens födelsebok.
Pastorat
1842-1861 Föllinge, 1861-05-01(beslut 1849-04-20) -1941 Frostviken och Frostvikens lappförsamling, 1942- eget.
Husförhörslängd
1813-.

Administrativ historik

Namn
Frostviken
Geo-id
231305000
Tid
1842 - 9999
pre
Föllinge 230906002
1787 - 1841