Fru Alstad

Forkod
128700
Namn
Fru Alstad
Alias
Östra Alstad, Vårfru Alstad
Indelning
1980-01-01 uppgått i Alstad.
Län
Skåne
Pastorat
Västra Alstad.
Husförhörslängd
(1683), 1816-1979.
Arkiv
1895-05-04 brand, delar förstörda.

Administrativ historik

Namn
Fru alstad
Geo-id
128710002
Tid
0 - 1979
succ
Alstad 128710000
1980 - 9999