Alstad

Forkod
128710
Namn
Alstad
Alias
Lilla Alstad, Västra Alstad
Indelning
1980-01-01 införlivat Fru Alstad, Stora Slågarp och Lilla Slågarp.
Län
Skåne
Länkar
Fru Alstad
Övrigt
Alstad på medeltiden, se .
Pastorat
-1924 Västra Alstad och Fru Alstad, 192405-01-1979 Västra Alstad, Fru Alstad, Stora Slågarp och Lilla Slågarp, 1980- eget.
Husförhörslängd
(1683), 1816-1887, 1894-.
Arkiv
1895-05-04 brandskadat.

Administrativ historik

Namn
Västra alstad
Geo-id
128710001
Tid
0 - 1979
succ
Alstad 128710000
1980 - 9999
Namn
Fru alstad
Geo-id
128710002
Tid
0 - 1979
succ
Alstad 128710000
1980 - 9999
Namn
Lilla slågarp
Geo-id
128710003
Tid
0 - 1979
succ
Alstad 128710000
1980 - 9999
Namn
Stora slågarp
Geo-id
128710004
Tid
0 - 1979
succ
Alstad 128710000
1980 - 9999
Namn
Alstad
Geo-id
128710000
Tid
1980 - 9999