Frustuna-Kattnäs

Forkod
48029
Namn
Frustuna-Kattnäs
Alias
Frustuna
Indelning
1959-01-01 införlivat Kattnäs.
Län
Södermanlands
Pastorat
-1958 Frustuna och Kattnäs, 1959-1975 eget, 1976-1979 Frustuna-Kattnäs, Lästringe, Torsåker, Sättersta och Bogsta, 1980- Frustuna-Kattnäs och Lästringe.
Husförhörslängd
1786-

Administrativ historik

Namn
Frustuna
Geo-id
48029001
Tid
0 - 1958
succ
Frustuna-kattnäs 48029000
1959 - 9999
Namn
Kattnäs
Geo-id
48029002
Tid
0 - 1958
succ
Frustuna-kattnäs 48029000
1959 - 9999
Namn
Frustuna-kattnäs
Geo-id
48029000
Tid
1959 - 9999
pre
Frustuna 48029001
0 - 1958
pre
Kattnäs 48029002
0 - 1958