Älvkarleby

Forkod
31901
Namn
Älvkarleby
Indelning
1909-05-01 utbrutet Skutskär.
Län
Uppsala
1958 del från Gävleborgs till Uppsala län.
Pastorat
-1641 Tierp, 1641-1909 eget, 1909-05-01-1961 Älvkarleby och Skutskär, 1962- Skutskär.
Husförhörslängd
1736-.

Administrativ historik

Namn
Älvkarleby
Geo-id
31901001
Tid
0 - 1908
succ
Älvkarleby 31901000
1909 - 9999
succ
Skutskär 31902000
1909 - 9999
Namn
Älvkarleby
Geo-id
31901000
Tid
1909 - 9999
pre
Älvkarleby 31901001
0 - 1908