Älvsbacka

Forkod
178005
Namn
Älvsbacka
Alias
Elovsbacka
Indelning
1731 utbruten ur Nyed som kapell för Älvsbacka bruk, 1819-12-16 egen församling.
Län
Värmlands
-1799 Närkes och Värmlands län, 1779- Värmlands län.
Pastorat
Nyed.
Husförhörslängd
1779-.

Administrativ historik

Namn
Älvsbacka
Geo-id
178005000
Tid
1820 - 9999
pre
Nyed 178006002
1661 - 1819