Älvsborg

Forkod
148023
Namn
Älvsborg
Indelning
1967-01-01 utbruten ur Västra Frölunda, motsvarande Älvsborgs kbfd jämte delar av Lundby och Göteborgs Karl Johan.
Län
Västra Götalands
Länkar
Nylöse
Övrigt
Älvsborg på 1500-talet, se .
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1923-.

Administrativ historik

Namn
Älvsborg
Geo-id
148023000
Tid
1967 - 9999
pre
Västra frölunda 148022002
1963 - 1966