Gårdby

Forkod
84017
Namn
Gårdby
Län
Kalmar
Länkar
Gårdeby
Övrigt
se även .
Pastorat
en tid under 1500-talet-1588 Norra Möckleby, annars -1961 Sandby, 1962- Glömminge.
Husförhörslängd
1821-.

Administrativ historik

Namn
Gårdby
Geo-id
84017000
Tid
0 - 9999