Gärdhem

Forkod
158104
Namn
Gärdhem
Indelning
medeltiden införlivat Hullsjö, 1860-05-01 utbrutet Trollhättan.
Län
Älvsborgs
Pastorat
Västra Tunhem.
Husförhörslängd
1813-.

Administrativ historik

Namn
Gärdhem
Geo-id
158104001
Tid
0 - 1859
succ
Trollhättan 158101001
1860 - 1988
succ
Gärdhem 158104000
1860 - 9999
Namn
Gärdhem
Geo-id
158104000
Tid
1860 - 9999
pre
Gärdhem 158104001
0 - 1859