Gargnäs kbfd

Forkod
242200
Namn
Gargnäs kbfd
Indelning
1923-05-01 bildat inom Sorsele församling, 1961-12-31 upplöst vid församlingsdelning.
Län
Västerbottens
Pastorat
Sorsele.

Administrativ historik

Namn
Gargnäs
Geo-id
242202000
Tid
1962 - 9999
pre
Sorsele 242201001
1674 - 1961