Sorsele

Forkod
242201
Namn
Sorsele
Alias
Allesnuole, Illesnöhle
Indelning
1673 utbruten ur Lycksele som kapellförsamling, 1923-05-01 indelad i två kbfd: Sorsele kbfd och Gargnäs kbfd, 1962-01-01 utbrutet Gargnäs, varvid kyrkobokföringsdistrikten upplösta.
Län
Västerbottens
-1810 helt i Västerbottens län, 1810-05-21 - 1867 huvuddelen i Västerbottens län, liten del i Norrbottens län, 1868 delen i Norrbottens län överförd till Västerbottens län, 1868- helt i samma län.
Pastorat
1673-1827 Lycksele, 1827(beslut 1821-05-17)1961 eget, 1962- Sorsele och Gargnäs.
Husförhörslängd
1778-.

Administrativ historik

Namn
Sorsele
Geo-id
242201001
Tid
1674 - 1961
pre
Lycksele 248101002
1648 - 1673
succ
Sorsele 242201000
1962 - 9999
succ
Gargnäs 242202000
1962 - 9999
Namn
Sorsele
Geo-id
242201000
Tid
1962 - 9999
pre
Sorsele 242201001
1674 - 1961