helsingborgs maria

Forkod
128301
Namn
helsingborgs maria
Alias
Maria, Vårfru
Indelning
1500-talet införlivat Sankt Peter (se dock ovansstående) och Sankt Clemens, senast 1873-09-26 utbrutet Helsingborgs landsförsamling, 1919-01-01 införlivat Helsingborgs landsförsamling, 1927-01-01 utbr
Län
Skåne
Övrigt
födelser vid Hälsingborgs BB 1926-1946 införda i särskild födelsebok, som förvaras i sjukhusets arkivcentral, 25187 Helsingborg; 1683-1698 var Kvistofta och Glumslöv prebende (ej egentligt annex).
Pastorat
-1698 eget, 1698-0501-1858 Helsingborg, Välluv och Raus, 1858-05-01-1918 Helsingborgs stadsförsamling och Helsingborgs landsförsamling, 1919-1926 eget, 1927-01-01-1927-04-30 Helsingborgs Maria och Hel
Husförhörslängd
(1709), 1786-.

Administrativ historik

Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301004
Tid
0 - 1872
Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301003
Tid
1873 - 1918
Namn
Helsingborgs lands
Geo-id
128301005
Tid
1873 - 1918
Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301001
Tid
1919 - 1926
Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301002
Tid
1927 - 1976
pre
Helsingborgs maria 128301001
1919 - 1926
succ
Helsingborgs maria 128301000
1977 - 9999
succ
Filborna 128317000
1977 - 9999
Namn
Helsingborgs maria
Geo-id
128301000
Tid
1977 - 9999