Klädesholmen

Forkod
141904
Namn
Klädesholmen
Indelning
1794 utbruten ur Stenkyrka som kapellförsamling, 1920-05-01 annexförsamling.
Län
Västra Götalands
Länkar
Stenkyrka
Pastorat
-1920 Tjörns pastorat (se ), 1920-05-01 Rönnäng.
Husförhörslängd
1801-.

Administrativ historik

Namn
Klädesholmen
Geo-id
141904000
Tid
1794 - 9999