Lofta

Forkod
88310
Namn
Lofta
Indelning
1609 utbrutet Loftahammar, 1931-01-01 utbrutet Överum.
Län
Kalmar
Pastorat
-1609 eget, 1609-1852 Lofta och Loftahammar, 1852-08-25 - 1930 eget, 1931-01-01 - 1931-0430 Lofta och Överum, 1931-05-01-1973 eget, 1974- Gamleby.
Husförhörslängd
(1768), 1806-.
Arkiv
1864- särskild kyrkobokföring för Öfverums Bruksförsamling, en till synes oegentlig benämning.

Administrativ historik

Namn
Lofta
Geo-id
88310001
Tid
0 - 1930
succ
Överum 88307000
1931 - 9999
succ
Lofta 88310000
1931 - 9999
Namn
Lofta
Geo-id
88310000
Tid
1931 - 9999
pre
Lofta 88310001
0 - 1930