Överum

Forkod
88307
Namn
Överum
Indelning
1931-01-01 utbruten ur Lofta (samt Dalhem, Ukna, Västra Ed och Gamleby).
Län
Kalmar
Pastorat
1931-01-01-1931-04-30 Lofta, 1931-05-01-1961 eget, 1962- Överum och Dalhem.
Husförhörslängd
1864-.
Arkiv
före 1931 avser böckerna Öfverums Bruksförsamling, en till synes oegentlig benämning.

Administrativ historik

Namn
Överum
Geo-id
88307000
Tid
1931 - 9999
pre
Dalhem (h-län) 88306001
0 - 1930
pre
Lofta 88310001
0 - 1930