Nedertorneå-Haparanda

Forkod
258301
Namn
Nedertorneå-Haparanda
Alias
Nedertorneå
Indelning
1809-09-05 utbruten ur Nedertorneå (i Finland), 1923-05-01 inrättat Seskarö kbfd, 1928-04-13 indelad i tre kbfd: Nedertorneå kbfd, Haparanda kbfd och Seskarö kbfd, 1975-01-01 Nedertorneå kbfd uppgått
Län
Norrbottens
-1810 Västerbottens län, 1810-05-21- Norrbottens län.
Övrigt
redan före 1928 skilda böcker för Haparanda; 1865-1923 särskilda kyrkoböcker (jämte register 1924-1925) för fångvårdsanstalten, på landsarkivet.
Pastorat
eget.

Administrativ historik

Namn
Nedertorneå
Geo-id
258301001
Tid
0 - 1744
Namn
Nedertorneå-haparanda
Geo-id
258301000
Tid
1745 - 9999
pre
Nedertorneå 258301001
0 - 1744