Östra Husby

Forkod
58125
Namn
Östra Husby
Indelning
1615 utbrutet Kvarsebo.
Län
Östergötlands
Pastorat
-1961 eget, 1962- Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg, Östra Ny och Rönö.
Husförhörslängd
(1716), 1752-.

Administrativ historik

Namn
Östra husby
Geo-id
58125001
Tid
0 - 1614
succ
Kvarsebo 58116000
1615 - 9999
succ
Östra husby 58125000
1615 - 9999
Namn
Östra husby
Geo-id
58125000
Tid
1615 - 9999
pre
Östra husby 58125001
0 - 1614