Dalhem

Forkod
88306
Namn
Dalhem
Indelning
1931-01-01 överfört en ansenlig areal till nybildade Överum.
Län
Kalmar
-1886 huvuddelen i Kalmar län och mindre del (Fagerdal och Örshult) i Östergötlands län, 1887 överfört Fagerdal och Örshult till Kalmar län, 1887- helt i Kalmar län.
Pastorat
-1961 eget, 1962- Överum.
Husförhörslängd

Administrativ historik

Namn
Dalhem (h-län)
Geo-id
88306001
Tid
0 - 1930
succ
Dalhem (h-län) 88306000
1931 - 9999
succ
Överum 88307000
1931 - 9999
Namn
Dalhem (h-län)
Geo-id
88306000
Tid
1931 - 9999