Vindeln

Forkod
240401
Namn
Vindeln
Alias
Degerfors
Indelning
1768 (beslut 1738-12-03) utbruten ur Umeå landsförsamling som kapellförsamling, 1788-04-01 annexförsamling, 192401-01 indelad i två kbfd: Degerfors kbfd och Åmsele kbfd, 1962-01-01 utbrutet Åmsele, va
Län
Västerbottens
Pastorat
1768-1800 Umeå lands församling, 1800(beslut 1794-07-20)-1961 eget, 1962- Vindeln och Åmsele.
Husförhörslängd
1794-
Arkiv
typarkiv.

Administrativ historik

Namn
Vindeln
Geo-id
240401001
Tid
1768 - 1961
pre
Umeå lands 248002003
1646 - 1767
succ
Vindeln 240401000
1962 - 9999
succ
Åmsele 240402000
1962 - 9999
Namn
Vindeln
Geo-id
240401000
Tid
1962 - 9999
pre
Vindeln 240401001
1768 - 1961