Alfta

Forkod
212103
Namn
Alfta
Indelning
1639-01-24 utbrutet Ovanåker.
Län
Gävleborgs
-1762 Västernorrlands län, 1762-06-29- Gävleborgs län.
Övrigt
1844-1969 särskild kyrkobokföring för Svabensverk.
Pastorat
eget.
Husförhörslängd
1678-

Administrativ historik

Namn
Alfta
Geo-id
212103001
Tid
0 - 1638
succ
Ovanåker 212101001
1639 - 1758
succ
Alfta 212103000
1639 - 9999
Namn
Alfta
Geo-id
212103000
Tid
1639 - 9999
pre
Alfta 212103001
0 - 1638