Norra Fågelås

Forkod
168406
Namn
Norra Fågelås
Indelning
1902-03-14 utbrutet Södra Fågelås.
Län
Skaraborgs
Pastorat
förr eget, omkring 1400-1550 Fågelås och Hjo, omkring 1550-1568 möjligen eget, omkring 1568-1626 Fågelås, Hjo stadsförsamling och HJO landsförsamling, 1626-1629 Fågelås, Hjo stadsförsamling, Hjo lands
Husförhörslängd
1789-.

Administrativ historik

Namn
Fågelås
Geo-id
168406001
Tid
0 - 1901
succ
Södra fågelås 168405000
1902 - 9999
succ
Norra fågelås 168406000
1902 - 9999
Namn
Norra fågelås
Geo-id
168406000
Tid
1902 - 9999
pre
Fågelås 168406001
0 - 1901